22 Mayıs 2015, Afrika Konulu Türkiye-Macaristan İstişareleri

22 Mayıs 2015, Afrika Konulu Türkiye-Macaristan İstişareleri

Türkiye ile Macaristan arasında Afrika konulu istişarelerin ilki 22 Mayıs 2015 tarihinde Ankara’da yapıldı. Türkiye’nin ve Macaristan’ın Afrika politikaları ile kıtadaki güncel sorunların ele alındığı istişarelerde, Türk Heyetine Büyükelçi Ali Kemal AYDIN, İkili Siyasi ve Afrika İşleri Müsteşar Yardımcısı, Macaristan Heyetine ise Büyükelçi Zsolt Csutora, Doğuya Açılımdan Sorumlu Müsteşar Yardımcısı başkanlık etmişlerdir.