• africa
  • africa
  • africa
  • africa
  • africa
  • africa

 

 

“sürdürülebilir bir kalkınmanın ve bütünleşmenin güçlendirilmesi için yeni bir ortaklık modeli”

II.Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi Ekvator Ginesi'nin başkenti Malabo'da 19-21 Kasım 2014 tarihleri arasında düzenlenmiştir. Zirvede bir bildiri ve 2015-2019 Dönemi Ortak Uygulama Planı kabul edilmiştir.

Bu dokümanlar, 18-21 Ağustos 2008 tarihlerinde İstanbul’da toplanan Türkiye-Afrika İşbirliği Zirvesinde kabul edilen "İstanbul Deklarasyonu: Ortak Bir Gelecek için İşbirliği ve Dayanışma" ve "Türkiye-Afrika Ortaklığı için İşbirliği Çerçevesi" başlıklı belgelerle birlikte Türkiye-Afrika ilişkilerine sürdürülebilir bir yapı kazandırmıştır.

Zirveler, Türkiye-Afrika Ortaklığının daha ileri seviyelere taşınması yönündeki karşılıklı irade ve kararlılığın somut bir ifadesidir.