Sayın Bakanımızın Ankara'da Yerleşik Afrika Ülkelerinin Büyükelçileri ile Bir Çalışma Öğle Yemeğinde Bir Araya Gelmiştir

SAYIN BAKANIMIZIN ANKARA’DA YERLEŞİK AFRİKA ÜLKELERİNİN BÜYÜKELÇİLERİ İLE BİR ÇALIŞMA ÖĞLE YEMEĞİNDE BİR ARAYA GELMİŞTİR.
Sayın Bakanımız, 4 Kasım 2014’te Afrika ülkelerinin Ankara’da mukim Büyükelçileri ile öğle çalışma yemeğinde bir araya gelmiştir.
Sayın Bakanımız toplantıda yaptığı konuşmada, Afrika politikamız, Ekvator Ginesi’nin  başkenti Malabo’da 19-21 Kasım 2014 tarihlerinde düzenlenecek II. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi ile bölgesel ve uluslararası planda Afrika ülkeleri ile yürüttüğümüz işbirliği konularını etraflıca ele almıştır.
Afrika ülkeleri Büyükelçileri de II. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi’nin Türkiye-Afrika işbirliğinin daha da ilerletilmesine önemli katkı yapacağına inandıklarını belirterek, ülkemizin Afrika ile gelişen ilişkilerinden duydukları memnuniyeti dile getirmişler ve Ankara’da yerleşik Büyükelçilikler olarak kendilerinin de bu yönde gayret göstermeye devam edeceklerini vurgulamışlardır.
Ülkemizin kararlılıkla sürdürdüğü Afrika Ortaklık Politikası, Kıta ülkelerince takdirle karşılanmakta ve uluslararası toplum tarafından da ilgiyle takip edilmektedir. Son yıllarda Afrika ülkeleriyle, insani konular başta olmak üzere siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkilerimizin gelişmesinden memnuniyet duyuyoruz. II. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesinde kabul edilmesi beklenen Bildiri ve Uygulama Planının işbirliğini daha da geliştirecek yol, yöntem ve projeleri belirleyeceğine inanıyoruz.